Effect van steriel water injecties
Sterile water injections for labourpain: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.
E.K. Hutton, M. Kasperink, M. Rutten, A. Reitsma, B. Wainman

Meta analyse van  acht Randomised Controlled Trials (RTC) naar het effect van steriel water injecties op het percentage keizersneden en de pijnscores door de vrouwen zelf aangegeven, 10-30 minuten,  45-60 minuten en 90-120 minuten na de interventie, overige gebruik van pijnstilling en de beoordeling van vrouwen zelf over de methode.

Doelstelling: evalueren van o.a. weeŽnpijnverlichting met injecties met steriel water in de huid en onder de huid, vergeleken met een placebo of andere vorm van pijnbehandeling kregen zoals acupunctuur of TENS.

Resultaten
Er was geen verschil in het  pijnniveau vůůr de interventie tussen de groepen, maar er werd significant minder pijn aangegeven in de score van de steriel water groep, vergeleken met de placebogroep en de andere interventiegroep, tijdens alle metingen van het onderzoek. Na 10-30 minuten was er een gemiddelde reductie op de VAS score (visuele pijn scorelijst) van -26.04 mm. Na 45-60 minuten was die reductie -36,27 mm en na 90-120 minuten was dat -27,74 mm.
Er werd geen verschil gevonden tussen de groepen als het ging om de bereidheid van vrouwen om de interventie opnieuw toe te laten passen. In de steriel water groep was dat 69% en in de vergelijkingsgroep was dat 56%.
Er werd geen verschil gevonden in het gebruik van aanvullende medicamenteuze pijnbehandeling
Het percentage keizersneden in de steriel watergroep was 4,6% en in de vergelijkingsgroepen was dat 9,9%

Conclusie: Zowel intracutane als subcuane sterile water injecties zijn effectief voor het verlagen van pijn bij lage rugweeŽn.