Hypnotherapie en bevalling

Hypnoses for pain relief in labour and childbirth: a systematic review
A. M. Cyna1,*, G. L. McAuliffe2 and M. I. Andrew1
1 Department of Women's Anaesthesia, Women's and Children's Hospital, Adelaide, South Australia 5006, Australia. 2 Department of Anaesthesia, Lyell McEwin Hospital, Adelaide, South Australia, Australia

Methode. Medline, Embase, Pubmed, en de Cochrane library 2004.zijn doorzocht naar klinische trials waarin hypnose tijdens de zwangerschap en bevalling zijn vergeleken met een andere interventie dan hypnose, geen behandeling of een placebo.
Literatuur opgaven van de gevonden onderzoeken zijn ook betrokken bij het onderzoek. De eerste uitkomsten waren behoefte aan pijnstilling en pijnscores tijdens de bevalling.
Resultaten: Vijf gerandomiseerde klinische trials en 14 niet gerandomiseerde onderzoeken leverden 8395 vrouwen op waarbij hypnose gebruikt werd als pijnstilling tijdens de bevalling. Vergeleken met controlegroepen hadden vrouwen uit de hypnosegroep minder vaak aanvullende medicamenteuze pijnstilling nodig. Vrouwen die hypnose kregen, vonden zelf hun pijn minder ernstig dan de vrouwen uit de controlegroep.
Conclusie: Vanuit kosten baten overwegingen en de eerste onderzoeksresultaten verdient het aanbeveling om goed opgezette trials te organiseren om het effect van hypnose bij bevallingen te bevestigen.

Ander onderzoek:
Peebles-Kleiger MJ. | The use of hypnosis in emergency medicine. | Emerg Med Clin North Am. | 2000 May;18(2):327-38, x.