Effect van aromatherapie tijdens de bevalling

The Journal of Alternative and Complementary Medicine
Een onderzoek naar het gebruik van aromatherapie tijdens de bevalling.
Ethel E. Burns, P.G.Dip., D.P.S.M., R.M.Oxford Centre for Health Care Research and Development Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom.
Caroline Blamey, M.I.S.P.A., R.M.Oxford Radcliffe National Health Service Hospital Trust, Oxford, United Kingdom.
Steven J. Ersser, Ph.D. (Lond.), R.G.N.School of Nursing and Midwifery, University of Southampton, Southampton, United Kingdom.
Lin Barnetson, M.A.University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
Andrew J. Lloyd, D.Phil. (York)Oxford Centre for Health Care Research and Development Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom.

Onderzoek: onderzoeken van de bijdrage van aromatherapie aan het vergroten van het comfort van de moeder tijdens de bevalling en als een instrument om de kwaliteit van zorg tijdens de bevalling te vergroten.
Soort onderzoek: Evaluatieve studie.
Locatie: verloskamer in een groot Brits opleidingsziekenhuis met ongeveer 6500 bevallingen per jaar.
Deelnemers: In totaal 8,058 vrouwen werden tussen  1990 and 1998 geevalueerd.
Interventies: Vrouwen kregen aromatherapie aangeboden om ongerustheid, pijn, misselijkheid en/of braken, of het versterken van de weeen.
Routine gegevens over het gebruik van aromatherapie werden geanaliseerd. IN het ziekenhus was ook een controlegroep (n- 15.799)
UItkomsten: gemeten werden de score van moeders op effectiviteit, bevallingsuitkomsten, het gebruik van medicamenteuze pijnstilling, bijstimulatie, gerapporteerde bijbehorende symptomen en kostprijs op jaarbasis.
Resultaten: het gebruik van aromatherapie tijdens de geboorte is snel populair geworden bij barende vrouwen en verloskundigen. Meer dan 50% van de vrouwen scoorden het als zinvol en slechts 14% vond het niet zinvol.  Het gebruik van aromatherapie werd niet beperkt tot laag risico moeders. 60% van een steekproef was voor de eerste keer zwanger en 32% kreeg een ingeleide bevalling.
Aromatherapie tijdens de bevalling reduceerde de noodzaak tot aanvullende pijnstilling bij een deel van de vrouwen. Meer dan 8% van de eerstbarenden en 18% van de vrouwen die al eerder een kind baarden had geen aanvullende pijknstilling nodig tijdens de bevalling na het gebruik van essentiele olien.
Tijdens dit onderzoek daalde het gebruik van het morfinepreparaat pethidine in de onderzoekskliniek van 6% naar 0,2%. Het onderzoek liet ook zien dat aromatherapie de potentie kan hebben om de weeenkracht te vergroten bij vrouwen met niet vorderende ontsluiting. Er werd een zeer laag aantal (1%) gerelateerde ongunstige symptomen gerapporteerd.
Conclusie: Dit onderzoek veregenwoordigt een succevol voorbeeld van de integratie van complementaire therapie in een bevalcentrum en vormt een basis voor toekomstig onderzoek.