Algemeen onderzoek over baringspijn

Noya T. Pijnbestrijding bij bevallingen. Doctoraalscriptie Vakgroep Sociologie RuG
1998.

Findley I, Chamberlain G. ABC of labour care. Relief of pain. BMJ 1999;318:927-
930.

Treffers PE, Eskes M, Kleiverda G, Alten D van. Letter from Amsterdam. Home
Births and Minimal Medical Interventions. JAMA 1990;264(17):2203-2208.

Brownridge P. The nature and consequences of childbirth pain. European Journal of
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1995;59 Suppl.:S9-S15.

Hust LAM Van der. Hoe beleven wij de normale bevalling? Pijnbeleving en wens tot
pijnstilling. Medisch contact 1994;14:474-476.

Werkgroep pijn en pijnbestrijding AZG. Syllabus thema pijn en pijnbestrijding 1993.
May AE, Elton CD. The effects of pain and its management on mother and fetus.
Baillieres-Clinical-Obstetrics-And-Gynaecology 1998;12(3):423-441.

Richtlijn KNOV/NVOG pijnbehandeling tijdens de bevalling. Ga hier naar de website van de KNOV met de laatste versie van de richtlijn