Effect van acupressuur op bevallingspijn
The Journal of Alternative and Complementary Medicine
Effects of SP6 Acupressure on Labor Pain and Length of Delivery Time in Women During Labor

Mi Kyeong Lee, R.N., Ph.D.
Department of Nursing, Dankook University, Chungnam, Korea.
Soon Bok Chang, R.N., C.N.M., Ph.D.
College of Nursing, Yonsei University, Seoul, Korea.
Duck-Hee Kang, R.N., Ph.D., F.A.A.N.
School of Nursing, University of Alabama at Birmingham, Birmingham AL.

Het doel van dit onderzoek was de effecten van SP6 acupressuur op bevallingspijn en bevallingsduur te evalueren:
Soort onderzoek: gerandomiseerd klinisch onderzoek
Locatie: verloskamers in een universiteitsziekenhuis in Korea
Deelnemers: Vijfenzeventig (75) barende vrouwen werden willekeurig toegewezen aan ofwel de SP6 acupressuur groep (n = 36) ofwel de SP6 aanraking controlegroep
(n = 39). De groepen waren vergelijkbaar wat betreft pariteit, mate van ontsluiting, fase van de bevalling, gebroken vliezen en aanwezigheid van partner bij de bevalling. Er werden geen oxytocine of pijnmedicatie gegeven tijdens het onderzoek.
Interventie: 30 minuten acupressuur of aanraking van het SP6 punt
Uitkomsten: de bevallingspijn werd vier keer gemeten met behulp van een  gestructureerde vragenlijst, een subjectieve bevallingspijn-schaal (visueel analoge schaal (VAS)): voor  de interventie, meteen na de interventie, en dertig en zestig minuten na de interventie. De duur van de bevalling werd gemeten in twee stadia: de duur tussen 3 cm ontsluiting en volledige ontsluiting en van volledige ontsluiting tot de geboorte van de baby.
Resultaten: er waren significante verschillen tussen de groepen in subjectieve bevallingspijn scores op alle momenten tijdens de interventie: meteen na de interventie (p=0.012); dertig minuten na de interventie (p = 0.021); en zestig minuten na de interventie (p = 0.012). de totale bevallingstijd (3 cm ontsluiting tot geboorte) was significant korter in de SP6 acupressuur interventiegroep dan in de controle groep (p=0.006)
Conclusies: deze bevindingen laten zien dat SP6 acupressuur effectief was voor het verminderen van bevallingspijn en bekorten van de duur van de bevalling. SP6 acupressuur kan een effectieve omdersteuning zijn voor barende vrouwen.

Overig onderzoek:
(J Altern Complement Med. 2004)
Het behandelen van specifieke acupressuurpunten ter verlichting van baringspijn leidt bewezen tot toename van endorfines die extreem verlichtend zijn bij baringspijn.
Het verbetert de prestaties van het lichaam en bevordert het welbevinden.

Een recente studie, gepubliceerd in The Journal of Alternative and Complementary Medicine liet zien dat behandeling van één enkel drukpunt opmerkelijk verlichtend werkte op de bevallingspijn, afgaand op de scores die barnede vrouwen gaven tijdens hun bevalling.  

Referencies:
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/acm.2004.10.959
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: http://ecam.oxfordjournals.org/cgi/content/full/nem012v1